Opzetten Business Intelligence voor plantenveredelaar  

Situatie  

  • Een drietal systemen wordt gebruikt voor het vastleggen van de verkooporders, productieorders, voorraad, werkorders en planning:  
  • Dynamics Nav (branche specifiek)  
  • Financials Nav  
  • Ebrida (branch specifieke oplossing).   
  • De wens is om de data te gebruiken om processen te versnellen (handmatig bijgehouden Excels te vervangen) en om meer inzicht te geven in de planning. Daarnaast wil men de kwaliteitsdata van het zaad en de planten beschikbaar stellen aan klanten.  

Aanpak  
Er is gestart met het opzetten van een backlog aan wensen. Hier zijn de eerste twee items van geïmplementeerd door mee te kijken in de processen en precies te bepalen hoe Power BI de meeste waarde kan toevoegen voor het bedrijf. Deze zijn vervolgens gebouwd en daarmee is ook de basis gelegd voor het datawarehouse inclusief bijbehorende procedures voor versiebeheer en documentatie. De SQL-databases worden bevraagd met SQL-queries die gedefinieerd zijn in triggers en stored procedures.  
  
Resultaat  
30 Excels zijn vervangen door één Power BI rapportage die via Power BI Web beschikbaar is gesteld aan de eindgebruikers. Hiermee is direct een halve FTE bespaard. Door ook de planning in PowerBI weer te geven in plaats Excel, wordt 0,2 FTE directe besparing bereikt. Veel belangrijker is nog dat de kwaliteit van de planning is verbeterd en nu gedefinieerd en meetbaar is.  
  
Onze rol 
Bij deze klant hebben we zowel de rol van business consultant als PowerBI-consultant vervuld. Dit betekent dat we de SQL-queries en rapportages hebben gebouwd. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de rapportages ook daadwerkelijk in gebruik worden genomen door de business.

Meer voorbeeld projecten: