Privacy Statement

ProcesMatch neemt uw privacy uiterst serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van relaties en bezoekers. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

ProcesMatch verzamelt uw persoonsgegevens via telefoon, (online) aanvraagformulieren, (online) aanmeldformulieren en op andere manieren. Met uw toestemming gebruiken wij de verzamelde gegevens om u te benaderen over onze diensten en producten. Stelt u het niet langer op prijs om deze informatie te ontvangen? Meldt u dan af door het sturen van een mail naar: info@procesmatch.nl. Heeft u zich aangemeld voor een activiteit, evenement of een vergelijkbare bijeenkomst, of maakt u gebruik van een app die door ProcesMatch is ontwikkeld? In dat geval gebruiken we uw gegevens uitsluitend voor het desbetreffende doel, waaronder onze bedrijfsvoering, de communicatie rondom de activiteit, het uitvoeren en evalueren van de activiteit, facturering en de financiële verantwoording.

Uiterlijk binnen 2 jaar na het vervallen van het doel verwijderen wij uw gegevens, tenzij er een langere wettelijke bewaarplicht op rust of u toestemming hebt gegeven voor langere verwerking.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens stellen wij niet beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u. Uw gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt.

Uw rechten
U hebt recht op inzage in uw gegevens en u kunt zo nodig ProcesMatch verzoeken om uw gegevens te corrigeren, te verwijderen of te laten afschermen voor verder gebruik. Ook staat het u te allen tijde vrij eerder gegeven toestemming voor verwerking weer in te trekken.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Neem dan contact met ons op.

ProcesMatch
Heijinksweg 18
7471 JJ Goor
06-54 99 59 40
info@procesmatch.nl

Onze kernwaarden

• Concreet en meetbaar: we vertalen de vraag naar een helder resultaat
• Cocreatie: we werken samen met uw mensen aan het gewenste resultaat
• Overzicht: we houden overzicht tussen doelen, rollen en acties
• Levelen: we schakelen snel tussen strategie en operatie
• Plezier: we hebben plezier in wat we doen, en dit brengen we over

WIJ hebben gewerkt voor oa:

Wil je aan de slag met een vraagstuk?

Kies ProcesMatch voor een integrale oplossing voor uw verandervraagstuk.
NEEM CONTACT OP