Opzetten Business Intelligence voor Accountantskantoor 

Situatie  
Bij een accountantskantoor met 500 medewerkers worden nieuwe systemen geïmplementeerd tbv salarisadministratie (Unit 4 wordt NMBRS) en urenregistratie (Alure wordt Dynamics). De organisatie maakte de BI-rapportages met Qlik, maar wilde graag de mogelijkheden van Power BI verkennen. Daarom heeft men opdracht gegeven om een aantal bestaande rapportages nu tegen de nieuwe systemen te maken met Power BI.  
  
Aanpak  

  • Kennismaken directie met mogelijkheden en theorie BI  
  • Definiëren en inrichten gegevenssets  
  • Definiëren backlog met gewenste rapportages  
  • Bouwen van de rapportages  
  • Trainen en opleiden in gebruik  
  • Trainen IT-beheerders in bouwen rapportages en visualisaties  

Resultaat
Met Power BI zijn de ETL-stappen (Extract Transform Load) uitgevoerd voor de data uit de twee gevraagde systemen. Deze zijn als gegevensset beschikbaar gesteld voor de gebruikers. De gebruikers kunnen de visualisaties zelf of met hulp uitvoeren.  
  
Onze rol 
Dit project hebben we samen met de applicatiebeheerders uitgevoerd. Gedurende het project hebben we kennis van Power BI overgedragen op zowel de ICT-beheerders als de eindgebruikers. We hebben de gegevenssets opgebouwd, waarbij direct gekoppeld wordt met onderliggende database (ODBC) en webservices (SOAP-API).

Meer voorbeeld projecten: