Dynamics: visualiseren data uit dynamics BC

Situatie 
Een accountantskantoor bereidt de implementatie van Dynamics CRM in combinatie met NAV voor. Dynamics CRM is door GAC voorzien van specifieke functionaliteiten voor accountants. De wens is om zowel de accountants als de managers inzicht te geven in de informatie. 
 
Aanpak 
Als eerste is een inventarisatie gemaakt van de beslissingen die ondersteund worden met de dashboards. Vervolgens is bepaald welke visualisaties hierbij het beste zouden gaan werken. 
Vervolgens is gestart met het ontsluiten van de data door middel van het Common Data Model (CDM). De dataset is gescheiden van de rapportages. Voor een aantal lokale bestanden is de Power Gateway ingericht. 
De visualisaties zijn aan gebruikers voorgelegd en aangepast. 
 
Resultaat 
De gebruikers zijn getraind in het gebruik van de dashboards. De rapporten draaien online en de dataset wordt 8 keer per dag vernieuwd. 
 
Onze rol 
Wij hebben geholpen bij het definiëren van de aanpak en vervolgens bij de uitvoering van het project. We hebben met name de ontsluiting van de data op ons genomen, naast de inrichting van de infrastructuur.
 

Meer voorbeeld projecten: