Optimaliseren project evaluatie 

Situatie 
Een dienstverlener liep aan tegen het feit dat hij geen inzicht had in zijn uren in relatie tot zijn omzet. Hij had het gevoel dat er uren weglekten, maar kon dit niet concreet maken. 
 
Aanpak 
We hebben de ondernemer geadviseerd om zijn boekhoudpakket uit te breiden met een urenregistratiemodule en hierin de uren bij te houden. En de invoer dagelijks te controleren. Vervolgens hebben we met de ondernemer een opzet gemaakt voor een projectevaluatie in excel/ Power BI, waarin we de te verwachten uren en resultaat en de werkelijke uren hebben gevisualiseerd, zowel per project als per periode 
 
Resultaat 
Met het resultaat kon de ondernemer zijn calculaties beter inschatten en zich beter focussen op welke opdrachten voor hem winstgevend zijn en welke niet. ……. 
 
Onze rol 
We hebben als controller de omzetverwachtingen van de ondernemer concreet vertaald, daarnaast hebben we vanuit de rol als Power BI consultant de data gevisualiseerd. 

Meer voorbeeld projecten: