Aansluiting grootboek voorraad – subadministratie bij een Autobedrijf

Situatie 
Op de administratie werd geen aansluiting gevonden tussen de voorraad in het grootboek en de subadministratie.  
 
Aanpak 
Grootboek geanalyseerd in excel en gekoppeld aan fysieke voorraadopname. In excel model gebouwd om verschillen snel te analyseren. Oorzaken geanalyseerd en gecorrigeerd. Proces aangepast, instructies geschreven, controlemomenten ingebouwd. Werkzaamheden overgedragen. 
 
Resultaat 
Met de nieuwe aanpassing konden vooraadverschillen verklaard worden die hebben geleid tot positieve aanpassing in de voorraadwaardering. Medewerkers kunnen nu zelf de controles uitvoeren en de aansluiting efficiënt maken. 
 
Onze rol 
We hebben in dit project als interim controller definities helder gemaakt, hebben conform deze definities data ontsloten en de werkelijke voorraadwaarde bepaald. Hierover hebben we afspraken gemaakt met de externe accountant.

Meer voorbeeld projecten: