MKB advies

Met ons MKB advies helpen we je snel op weg om vanuit quick wins data om te zetten in waardevolle informatie waarmee je kunt sturen op feiten en je medewerkers voorziet van de juiste informatie. 
LEES MEER

MKB-advies: vanuit organisatiedoelen direct aan de slag

managementrapportages

In minder tijd rapportages maken? Sneller rapportages maken? Extra handjes nodig om rapportages te maken? Kwalitatief betere rapportages maken? Met onze kennis en ervaring helpen we jou snel verder. Met onze brede ervaring krijg je snel inzicht in de belangrijkste informatie om op te sturen.

omzet en tijdregistratie

Heb je de link al gelegd tussen je te realiseren omzet en de tijdregistratie? En heb je hier gesprekken over met je medewerkers? Weten jouw medewerkers hoeveel uren per dag zij declarabel zijn/zouden moeten zijn? We kunnen je heel snel op weg helpen met een dashboard in Power BI waarmee jouw medewerkers zich hierop kunnen focussen. We begeleiden de organisatie richting de gewenste doelen. Dit leidt tot aantoonbaar meer omzet! 

Omzet en projectevaluatie

Door de resultaten van projectevaluaties te visualiseren zie je vrij snel een rode draad in wat je beter kunt doen als organisatie. Heb je meer uren besteed dan begroot? In welk soort projecten? In welk onderdeel van de projectfase? Door met het team zelf naar de feiten te kun je verbeterslagen in het proces maken, met een aantoonbaar hogere omzet tot gevolg.

Aan de slag met de data in uw organisatie? Bel gerust voor een vrijblijvend gesprek.

BEL PROCESMATCH